Všeobecná pohybová príprava

Všeobecná pohybová príprava pre MŠ a ZŠ je určená pre deti od 4 do 15 rokov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a telesnej zdatnosti.

Program Všeobecnej pohybovej prípravy

 • všeobecná pohybová príprava ako základ pre všetky športy
 • atletika, gymnastika, športové hry, plávanie, yoga, úpolové športy, footgolf, jumping
 • rozvoj pohybových schopností – rýchlosť, sila, vytrvalosť, koordinácia
 • realizované hravou a zábavnou formou
 • profesionálni tréneri
 • vytvárame celoživotný vzťah k športu a pohybu
compass_academy_všeobecna_pohybova_priprava

Tréningové dni

Po – Ne: 8:00 – 20:00
Čas tréningu po dohode s trénerom

„Humor, vtip a citlivosť na detskú dušu sú najlepšie výchovné metódy.”

Najlepší darček pre Vášho športovca !

Darčekový poukaz Všeobecná pohybová príprava Compass Academy

Benefity pre Vaše deti:

 • zdravý vývin dieťaťa
 • budovanie psychickej a fyzickej odolnosti
 • formovanie sebadisciplíny
 • socializácia v kolektíve
 • efektívne využitie voľného času
 • správna komunikácia (odraz nášho sebavedomia)

Hovorí sa, že čím mladšie deti, tým väčší odborník by mal viesť ich pohybovú prípravu či tréning, pretože čím mladší vek, tým väčšie škody môžu vzniknúť v dôsledku neodborného prístupu. Preto sme sa zamerali na tréning detičiek predškolského a mladšieho školského veku. Aby ste u vášho dieťaťa rozvinuli maximálny pohybový potenciál, umožnite mu absolvovať čo najrozmanitejšie formy pohybu, disciplín a športových hier. Predčasná špecializácia na konkrétny šport môže mať za následok stratu motivácie, jednostranné preťaženie tela, až zranenie s následnou stratou záujmu o šport.

Logo_Compass_Academy

Compass Academy

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Zdieľaj!