COMPASS ACADEMY KEMP 2020

   Je tu leto a s ním Vám prinášame aj naše denné futbalové tábory, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybových ako aj futbalových schopností u detí. Nakoľko v akadémii kladieme dôraz na detail, inak tomu nebude ani v tomto prípade. Okrem vyššie spomenutej pohybovej stránky sa budeme sústrediť na rozvoj kognitívnych schopností, budeme sa učiť o zásadách slušného správania, rešpekte a pokore voči svojím spoluhráčom, protihráčom či ostatným. Okrem športovania, súťaženia či vzdelávania zažijeme spoločne určite aj kopec zábavy, ktorá bude odzrkadľovať motto našich kempov: „S humorom a vášňou prekonáme každú prekážku!“

futbalovy_kemp_2020

Tábory sa uskutočnia v termínoch:

1. Tábor od 13. – 17. JÚLA

2. Tábor od 3. – 7. AUGUSTA

Program:

7:45 – 8:30 príchod

9:00 – 10:00 rozcvičenie, športové hry zábavnou formou

10:00 – 10:30  oddych, desiata

10:30 – 12:00  herné činnosti jednotlivca

12:00  – 13:00 obed

13:00 – 14:00 oddych, vzdelávanie

14:00 – 14:30 posilňovacie cvičenia

14:30 – 15:00 olovrant

15:00 – 16:30 herné cvičenia, hra

16:30 – 17:00 výklus a kompenzačné cvičenia

17:00 – 18:00 odchod, voľný program

Kde: Mamateyova 4, 85104 Petržalka (Saleziáni don Bosca)

Kto: Vítaní sú nás všetci, ktorí milujú pohyb a chcú sa zlepšovať, súťažiť či vyhrávať.

Vek: 6- 14 rokov

Cena: 180€  na osobu alebo 320€ pre dvoch športovcov (súrodenci, kamaráti)

Viac info telefonicky, alebo emailom u našich trénerov

mapka kempu 2020
Logo_Compass_Academy

Compass Academy

Sledujte nás na sociálnych sieťach